Sale-A-Bration Blog Hop

banner

Welkom!

Welkom bij weer een nieuwe bloghop van de Creatieve Harten! Heb je er net zo’n zin in als ik om geïnspireerd te worden door alle creaties?

We hebben voor jullie een heleboel SUperleuke en mooie projecten die alles te maken hebben met de prachtige producten uit de Sale-A-Bration-folder. 

Je kunt bij deze bloghop lekker veel inspiratie opdoen met deze Sale-A-Bration producten, die je gratis kunt krijgen bij een bestelling van EUR 60,- of meer.

Natuurlijk, zijn we zeer benieuwd wat je van ons project vindt. We vinden het erg leuk als je een gezellig berichtje achter (klik op de ‘comments’ bovenaan dit bericht) laat.

Mijn project

Voor deze bloghop ben ik aan de slag gegaan met mijn favoriete stempelset uit de Sale-A-Bration folder, de Flowering Fields stempelset. Een stempelset die ik ontzettend vaak gebruikt heb voor kaartjes, boekenleggers en een workshop.

Ik ben gewoon gek van die bloemetjes die je zo mooi kunt inkleuren met de Stampin’ write markers en/of blender pen.

De inspiratie voor mijn project is deze kaart.

Ik heb een setje van 6 3″x 3″ (ongeveer 7,5 x 7,5 cm) kaartjes gemaakt die passen in de kleine envelopjes van Stampin’ Up! met een klein doosje om de kaartjes in te bewaren. Het doosje is gemaakt n.a.v. dit filmpje.

De Flowering Fields stempelset heb ik gebruikt in combinatie met de Timeless Textures en Grateful Bunch stempelset. Het geheel heb ik een vintage uitstraling gegeven door veel te sponsen en de kleurencombinatie van Crumb Cake, Very Vanilla, Soft Suede en mijn favoriet de Lost Lagoon!

Card box Card box open

Kaartjes

De kaartjes hebben geen tekst zodat ze voor veel doeleinden gebruikt kunnen worden. De envelopjes heb ik ook bestempeld met de bloemetjes van de stempelset.

Envelope

Hop je door?

Bedankt voor je bezoek en ik hoop dat je gezellig door hopt naar de andere creaties van de Creatieve Harten.

Door op de ‘volgende’ knop te klikken, kom je uit bij Caroline van der Straaten. Verder vind je onderaan dit bericht ook nog de complete lijst met bloghoppers, klik op de namen en je gaat meteen naar hun blog.

volgendeIVorige

Ik wens je nog veel plezier tijdens deze bloghop!

Hartelijke groeten,

handtekening

P.S. Hier is de linkenlijst met alle deelnemers van deze Sale-a-bration blog hop!

International Stampin’ Up! Blog Highlight

blog headerWelcome!

Hi everyone,

I’m participating in the International Stampin’ Up! Blog Highlight organised by the lovely Kylie Bertucci from Australia. In this challenge, people from all over the world can vote for the projects Stampin’ Up! demonstrators are showing on their blog and mine will be one of them :) In addition, you’ll be inspired by all the lovely creations you’ll get to see.

Hallo allemaal,

Ik neem deel aan de Internationale Stampin’ Up! Blog Highlight welke georganiseerd wordt door de fantastische Kylie Bertucci uit Australië. Bij deze uitdaging kunnen mensen over de hele wereld stemmen op projecten die Stampin’ Up! demonstratrices tonen op hun blog en mijn project zal er één van zijn :) Tevens wordt je geïnspireerd door alle prachtige creaties die je te zien krijgt.

Thank you

The theme of this blog highlight is ‘Thank you’ because we all have someone special that we want to thank in our lives. In this case, I decided I wanted to thank my sweetheart. He’s just a wonderful man, who always supports me in whatever I do and he makes me feel special by showing his love for me every day . I had been looking for love quite some time and then I found him, he truly is the love of my life.

Het thema van de blog highlight is ‘Thank you’ omdat we allemaal wel een speciaal iemand in ons leven hebben die we willen bedanken. In dit geval heb ik besloten om mijn lief te bedanken. Het is een fantastische man, die mij altijd ondersteunt in hetgeen ik doe. Hij zorgt er iedere dag voor dat ik mij speciaal voel door het tonen van zijn liefde voor mij. Ik ben vrij lang op zoek geweest naar de liefde en toen vond ik hem, hij is de echt de liefde van mijn leven.

Project

Enough with the sappy notes, I’m going to show you my project for this blog highlight.

The entire project is based around this little notepad with a Kraft cover and dark blue binding. My sweetheart loves to compile lists, so I thought it would be a nice idea to give him this notepad.

Genoeg met het zoetsappig gezever, ik ga je mijn project voor de blog highlight laten zien.

Het gehele project is gebaseerd op dit kleine schrijfblok met een Kraft omslag en een donkerblauwe band. Mijn liefje houdt er van om lijstjes te maken, dus ik dacht dat het een leuk idee zou zijn om hem dit schrijfblokje te geven.

Blog highlight notepad

I decided to embellish the front and make a complimenting card. In addition, I really wanted to use the Grateful Bunch stamp set and the Blossom Bunch punch. Which posed a problem, because those dainty flowers are not really manly… But hey, I do love a challenge :)

Ik besloot om de voorkant van het schrijfblokje te pimpen en er een bijpassende kaart bij te maken. Verder wilde ik hoe dan ook de Grateful Bunch stempelset en de Blossom Bunch pons gebruiken. Dit creëerde wel een probleem, want die schattige bloemetjes zijn natuurlijk niet echt mannelijk. Maar ik houd wel van een uitdaging :)

Blog highlight project complete 1

This is the end result! It’s not a real masculine card with all those flowers and the butterfly, but my sweetheart loved it anyway. Especially, the rough looking background.

Dit is het eindresultaat! Het is geen heel mannelijke kaart met al die bloemen en de vlinder, maar mijn lief vond hem toch geweldig. Met name vanwege de stoere achtergrond.

Used materials

Blog highlight 1
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. Click on the picture for a large image.

For the cardbase I used Kraft paper, I added a mat of Night of Navy and did my stamping on another piece of Kraft paper. I sponged all the sides, cardbase, mat and front, in the corresponding colors to give it a grunge look.

Voor de kaartbasis heb ik Kraft papier gebruikt met daarop een mat van Night of Navy cardstock. Op een ander stuk Kraft papier heb ik gestempeld. Alle kanten van de kaartbasis, mat en kaart front heb ik een ‘grunge look’ gegeven door met een sponsje in de corresponderende kleur langs de randen te gaan. 

To create the background I used Crumb Cake ink and the Gorgeous Grunge and Timeless Textures stamp sets. The butterfly comes from the Grateful Bunch stampset and the leaves also, I stamped those in Night of Navy.

I stamped the flowers from the Grateful Bunch set with Night of Navy on Typeset DSP to give it a bit of a manly touch. I punched out the flowers with the Blossom Bunch punch. I layered the flowers and ‘crunched’ them in my hand to add dimension. They were finished off with a Night of Navy flower center and a gold star from the You’re so lovely project kit. A few gold sequins and a wood element were glued on the card with the fine tip gluepen.

De achtergrond heb ik gestempeld met Crumb Cake inkt en de Gorgeous Grunge en Timeless Textures stempelsets. Het vlindertje komt uit de Grateful Bunch stempelset net als de bladeren die ik in Night of Navy gestempeld heb.

De bloemen van de Grateful Bunch stempelset heb ik gestempeld met Night of Navy op Typeset DSP om het geheel een wat mannelijkere uitstraling te geven. De bloemen heb ik uitgeponsd met de Blossom Bunch pons. Ik heb de bloemen in meerdere lagen op elkaar gelegd en in mijn hand gekreukeld om wat meer dimensie te krijgen. De bloemetjes zijn afgemaakt met een Night of Navy hartje en een gouden sterretje uit de You’re so lovely project kit. Een aantal gouden sequins en het woordje Thanks zijn op de kaart geplakt met de fine tip glue pen.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. Click on the picture for a large image.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. Click on the picture for a large image.

The notepad was pretty much made the same way. Except for the fact that I didn’t add as much dimension to the flowers, because he’ll be using the notepad a lot.

Het schrijfblokje is ongeveer op dezelfde manier gemaakt. Ik heb alleen minder dimensie aan de bloemen gegeven omdat hij het blokje veel gaat gebruiken.

Vote!

As I mentioned before you can vote for my project on Kylie Bertucci’s website. If you go to her website you see pictures of all the projects. You can vote for a project by clicking on the heart in the top right hand corner. Voting starts on March 11th, 8 am CET and ends on the 18th of March at 6 am CET.

The 10 projects with the most votes will be highlighted on Kylies’s blog on March 18th!

To vote and have a look at all the projects: click here!

Zoals ik al aangaf kun je op mijn project stemmen op Kylie Bertucci’s blog. Als je naar haar website gaat dan zie je foto’s van alle projecten. Je kunt stemmen voor een project door op het hartje in de rechter bovenhoek te klikken. Het stemmen begint op 11 maart om 8 uur ’s ochtends en eindigt op 18 maart om 6 uur ’s ochtends.

De 10 projecten waar het meeste op gestemd wordt, worden op 18 maart uitgelicht op Kylie’s blog!

Om te stemmen en alle projecten te bekijken: klik hier!

handtekening

 

 

International World Scrapbooking Day Blog Hop

banner

Welcome!

A warm welcome and a happy World Scrapbooking Day to you!

Thank you so much for joining us today for our International Scrapbooking Day Blog Hop. You may be just starting here or have come from the amazing Kimberly van Diepen’s blog.

Either way you can make your way around by using the list at the bottom of this blog post, so that you don’t miss a blog and a chance to be inspired by the scrap lay-outs, Project Life pages and/or scrap mini-albums our talented group of Stampin’ Up!® Demonstrators have created!

Ik wens je een warm welkom en een fijne World Scrapbooking Day toe!

Hartelijk dank dat je vandaag een kijkje komt nemen bij onze Internationale Scrapbooking Day bloghop. Het kan zijn dat je hier pas start of dat je net hierheen gehopt bent van het blog van de fantastische Kimberly van Diepen.

Hoe je hier ook terecht gekomen bent, je kunt rond blijven hoppen door de lijst onderaan dit blog bericht te gebruiken. Op die manier mis je geen enkele blog en kun je jezelf laten inspireren door de scrap lay-outs, Project Life pagina’s en mini-albums die gecreëerd zijn door deze getalenteerde groep Stampin’ Up! demonstratrices.

Mini-Album

First, I would like to show you a mini-album I made using small (5,75 x 5,75 cm) Instagram prints. These are Instagram pics I took during my Christmas vacation, when my love and I visited Texel, a beautiful island  located in the north of the Netherlands.

Eerst wil ik jullie een mini-album laten zien dat ik gemaakt heb met kleine (5,75 x 5,75 cm) Instagram fotootjes (besteld bij de Hema). Deze fotos zijn gemaakt tijdens de kerstvakantie toen mijn lief en ik op Texel verbleven.

Mini-albumMini-album with belly band

Mini-album inside

 

Mini-album inside leftMini-album inside right

Mini-album back I hope you like the look of this mini-album, I certainly do. Below you’ll find a short description of the materials I have used and the measurements of the mini-album.

Ik hoop dat dit mini-album je bevalt, ik vind het in ieder geval zeer geslaagd. Hieronder vind je een korte beschrijving van alle gebruikte materialen en de afmetingen van het mini-album.

Materials

The main focus of this mini-album is the Going Places product suite from the 2016 Occassions catalogue. I used the cardstock pack (Very Vanilla, Sahara Sand and Lost Lagoon), the Going Places Designer Series Paper Stack and the Going Global stampset (all on page 38 and 39 of the Occassions Catalogue).

In addition, I used Typeset Specialty DSP (page 142 Annual Catalogue), the Traveler stampset (page 82, Annual Catalogue), the Project Life Memories in the Making stampset, accessory pack and specialty card collection (page 43 of the Occassions catalogue and page 8 of the Sale-A-Bration flyer). I love how the gold accents from the accessory pack compliment the colors of the Going Places product suite and the colors of the beach and ocean in the pictures.

De focus van dit mini-album ligt op de Going Places product suite van de voorjaar/zomercatalogus 2016. Ik heb het cardstock pakket (Very Vanilla, Sahara Sand en Lost Lagoon), het Going Places Designer Series Paper stack en de Going Global (alles op blz. 38 en 39 van de voorjaar/zomercatalogus) stempelset gebruikt.

Verder gebruikte ik Typeset Specialty DSP (blz. 142 van de jaarcatalogus), de Traveler stempelset (blz. 82, jaarcatalogus), de Project Life Memories in the Making stempelset, accessory pack en de specialty card collection (blz. 43 van de voorjaar/zomer catalogus en blz. 8 van de Sale-A-Bration folder). Ik ben erg blij dat de gouden accenten uit de accessory pack zo mooi samen gaan met de kleuren van de Going Places product suite en de kleuren van het strand en de zee op de foto’s.

Measurements

 • Front and back cover – Two pieces of cardstock measuring 7,5 x 22,5 cm.
 • Mat front and back cover – Two pieces of cardstock measuring 7 x 22 cm.
 • DSP on front and back cover – Two pieces of cardstock measuring 6,5 x 21,5 cm
 • Belly band – Piece of cardstock measuring 4,5 x 19 cm, with score lines at 4, 5,5, 13 and 14,5 cm.
 • Inside – Three pieces of cardstock measuring 7 x 28 cm. Score two pieces of cardstock at 7, 14 and 21 cm. Score one piece of cardstock at 5, 7, 14, 21 and 23 cm.
 • Diverse mats on the inside: Several pieces of cardstock and DSP measuring 6,5 x 6,5 cm. On the middel strip there are also mats measuring 4,5 x 6,5 cm and 1, 5 x 6,5 cm.
 • Voor- en achterkant- Twee stukken cardstock van 7,5 x 22,5 cm.
 • Mat voor- en achterkant – Twee stukken cardstock van 7 x 22 cm.
 • DSP voor- en achterkant- Twee stukken cardstock van 6,5 x 21,5 cm
 • Belly band – Stuk cardstock van 4,5 x 19 cm, met rillijnen op 4, 5,5, 13 en 14,5 cm.
 • Binnenkant – Drie stukken cardstock van 7 x 28 cm. Bij twee stroken cardstock rillijnen op 7, 14 en 21 cm. Bij een stuk cardstock rillijnen op 5, 7, 14, 21 en 23 cm.
 • Diverse matjes voor de binnenkant: Diverse stukjes cardstock en DSP van 6,5 x 6,5 cm. Op het middelste deel zijn er ook matjes van 4,5 x 6,5 cm en 1,5 x 6,5 cm.

Scrap lay-out

For the first time in my life I made a scrap lay-out. I decided to use an old picture of my mother and me. I was approximately 1 year old and would never smile in pictures, how times have changed :)

Voor het eerst van mijn leven heb ik een scrap lay-out gemaakt. Ik heb besloten om een oude foto van mijn moeder en mijzelf te gebruiken. Ik was waarschijnlijk een jaar oud en wilde nooit lachen op foto’s, wat zijn de tijden veranderd :) 

FullSizeRender

Read this message to see which materials I used.

Lees dit bericht (alleen in het Engels) om te zien welke materialen ik gebruikt heb.

Hop-a-long

At the moment you have been visiting Danielle Bennenk in the Netherlands and you are about to go around the world and be inspired by my fellow blog-hoppers.

By using the list or the ‘next’ or ‘previous’ buttons below you will be able to “hop-a-long” to all the participating blogs and get some inspiration. Please, feel free to leave a comment (click ‘comments’ on top of this message) as we love to hear from our readers!

Op dit moment heb je Danielle Bennenk, afkomstig uit Nederland, bezocht en je staat op het punt om de hele wereld rond te gaan om geïnspireerd te worden door mijn mede-bloghoppers.

Door de onderstaande lijst of de ‘next’ en ‘previous’ knoppen te gebruiken kun je rond hoppen langs alle blogs om inspiratie op te doen. We zouden het leuk vinden als je een reactie achterlaat (klik op ‘comments’ bovenaan dit bericht), want we zijn erg nieuwsgierig naar de mening van onze lezers!

Next Previouw

 

Have fun,

handtekening

List of participating blogs:

Caroline van der Straaten

Nadine Buhl

Nina Janssen

Angélique Nederpel

Kylie Bertucci

Dominique Bergen

Diana van Otterlo

Tanja Rath

Eveline van Heijst

Jolanda Meurs

Constanze Wirtz

Hélène den Breejen

Sandra Korten

Michelle Last

Monique de Kok

Lotte Noordzij-Walther

Carolien Boone

Hilde Suykerbuyk

Cornelia Janssen

Linda den Besten

Leoni v.d.Bas-Geertsema

Krista Frattin

Annette Koolmees

Diana Besemer

Regine Semmelhaak

Ilse van Vliet

Kimberly Van Diepen

Danielle Bennenk